piątek, 24 listopada 2017

InBoX: Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.

Dziś zapraszam was do lektury recenzji maty do gry Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.

Mata dotarła do mnie zwinięta w rulon i zapakowana w dobrze zabezpieczone kartonowe pudło.

Wydrukowana na PVC grafika przedstawiająca Rake’s Corner została zaprojektowana przez Dave Graffam Models, a ilość detali, kolor i jakość wydruku jest na najwyższym poziomie.

Mata ściśle przylega do stołu, a z uwagi na ciężar i rozmiar nie ma możliwości przypadkowego przesunięcia. Matowa powierzchnia i nie odbija światła, w tym światła lampy błyskowej, a grafika zdecydowanie podnosi walory estetyczne pola bitwy oraz dobrze prezentuje się na zdjęciach. Użytkownicy nie powinni obawiać się także przypadkowego oblania, mata jest wodoodporna, ciecz łatwo się ściera i nie zostawia śladów. Również wszelkie zagięcia po rozłożeniu maty na powierzchni stołu szybko znikają bez śladu.

Mata dostępna jest w trzech rozmiarach: 3'x3' oraz 4'x4' i 4'x6'. Nawet jeśli zwykle gracie na stole o rozmiarach 4'x4' to ze względu na rzekę umieszczoną na środku pola bitwy dobrze jest wybrać matę o rozmiarze 4'x6', pozwoli to na pewną dowolność i możliwość przesuwania wedle potrzeb rzeki na polu bitwy.


Więcej informacji znajdziecie na stronie Deep-Cut Studio.

Mata do gry Rake’s Corner została ufundowana przez Deep-Cut Studio na turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap!.
Today I invite you to read reviews of Rake’s Corner wargames terrain mat from Deep-Cut Studio.

The wargames terrain mat reached me rolled up and packed in a well-secured cardboard box.


Printed on PVC graphics depicting Rake's Corner has been designed by Dave Graffam Models, and the amount of detail, color and print quality is best of the best.


The mat is firmly attached to the table, and because of its weight and size, there is no chance of accidental displacement. The surface is dull and does not reflect light, including the flash light, and the graphics definitely enhance the aesthetics of the battlefield and are well presented in the pictures. Users should not be afraid of accidental flooding, the mat is waterproof, the liquid is easily rubbed and leaves no trace. Also any folds after the spread of the mat on the surface of the table quickly disappear without a trace.

The mat is available in three sizes: 3'x3 'and 4'x4' and 4'x6 '. Even if you usually play on a table the size of 4'x4 'is because of the river located in the middle of the battlefield is good to choose a mat of size 4'x6', it will allow for some flexibility and the ability to move according to the needs of the river on the battlefield.


For more information visit Deep-Cut Studio website.

Rake’s Corner wargames terrain matwas founded by Deep-Cut Studio at tournament Warheim FS - Coursed Ratcatcher!.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 23 listopada 2017

Oldenlitz. Budynek zamożnego mieszczanina, część 7.
Oldenlitz. Building a wealthy burgher, Part 7.

Po kilkumiesięcznej przerwie wróciłem do prac nad Domem Kupca.

Po głębszym zastanowieniu usunąłem moim zdaniem zbędny fragment piętra wraz z kominem oraz kominkiem, a także usunąłem fragment dachu i wymieniłem dachówki na mniejsze, tak by pasowały do tych, które umieściłem na Trzech Tronach.
After the break I went back to work on Merchant's House.

After thinking about it, I removed a section of the floor with a chimney and a fireplace, and also removed the part of the roof and I replaced the tiles into smaller ones, so that they fit the ones I placed on the Three Thrones.Po zakupie plastycznych farb akrylowych rozpocząłem malowanie makiety.

Każdy z poziomów pomalowałem innym kolorem i wstępnie ubrudziłem. Elewację pomalowałem na biało, a dachówki na niebiesko. Następnym krokiem będzie ubrudzenie ścian i dachu.
After buying plastic acrylic paints I began painting the model.


Each of the levels I painted in a different color and pre-stained. The facade was painted white and the tiles in blue. The next step will be to weathering the walls and roof.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 22 listopada 2017

8 lat DansE MacabrE.
8 years of DansE MacabrE.

Dobry!

8 lat temu na DansE MacabrE opublikowałem pierwszy wpis. Od tamtej pory, na łamach bloga pojawiły się kolejne 2321 wpisy.

Na początku na blogu zamieszczałem głównie zdjęcia dokumentujące postęp prac nad kolejnymi kompaniami do Warheim FS oraz wpisy zawierające informacje na temat samej gry. Z czasem ucząc się na własnych błędach i kradnąc pomysły bardziej doświadczonych blogerów zacząłem publikować posty o bardziej zróżnicowanej tematyce, dochodząc z czasem do funkcjonującego obecnie tygodniowego podziału.

I tak w niedzielę, zapraszam was do lektury Zebranych z tygodnia, cyklu zainspirowanego podobną serią publikowaną kiedyś przez Inkuba na blogu Wojna w miniaturze. Co trzeci poniedziałek udostępniam Wam kolejny wywiad, który wraz z Maniexem przeprowadzamy w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem, a w pozostałe posty związane z zasadami do gry Warheim FS. We wtorek na łamach bloga zamieszczam wpisy fluffowe związane z uniwersum Warhammer Fantasy. W środy proponuję wam lekturę wpisów zawierających galerie zdjęć skończonych prac i relacje z warsztatu. W czwartek na blogu pojawiają się raporty bitewne lub posty związane z turniejami WFS. W piątek na blogu pojawiają się recenzje, a w sobotę odnośnik do pisanych przez Maniexa i jego serwitora podsumowań tygodnia na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.


Poza tym przez te 8 lat wiele rzeczy zmieniło się na blogu w tym logo, układ, a nawet sama nazwa. Wam chyba też zmiany przypadły do gustu, bowiem liczba odwiedzających blog stale rośnie, podobnie jak ilość zostawianych przez was komentarzy, które są najlepszą motywacją do dalszego pisania.

Dziękuję wam serdecznie i cieszę się, że wraz ze mną znajdujecie przyjemność w malowaniu figurek i rozgrywaniu potyczek w grach bitewnych. Mam nadzieję, że lektura bloga sprawi wam równie dużo przyjemności, jak mi dostarcza czytanie wpisów, które publikujecie na swoich blogach.
Pzdr,
qc
Hello!

Exactly years ago, I published the first post on the blog. Since then, the pages of DansE MacabrE appeared another 2,321 posts.

For the first several months I published on the blog DansE MacabrE mainly photographs documenting the progress of successive teams for the game Warheim Fantasy Skirmish and the entries containing information on the game itself. Over time, learning from my mistakes and stealing ideas from more experienced bloggers I started publish posts on a more diverse topics, rising in time to the currently functioning weekly division, of which as much as possible try not to derogate.

So on Sunday, I invite you to read the Chosen from the week, series inspired by a similar series published in the past by Inkub on the blog 
Wojna w miniaturze. Every third Monday I publish another interview, which together with Maniex we do in the series between a rock and a hard place, and in other posts related to the rules of the game Warheim FS. On Tuesday, on his blog I put entries related to the universe of Warhammer Fantasy. On Wednesdays, I suggest you read entries with photo galleries finite work and relations with the workshop. On Thursday published on blog afer battle reports or posts related to the tournaments WFS. On Friday appear on your blog reviews, and on Saturday a reference to written by Maniexa and his servitor summaries of the week on the Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Moreover these years many things have changed on the blog: logo, layout, and even the name itself. Probably you also change appealed to, as the number of visitors to the blog continues to grow, as the number of comments left behind by you which are the best motivation to continue writing.


And for that I thank you all cordially, and I am glad that you find with me pleasure in painting miniatures and play the battle games. I hope that reading the posts published on Danse Macabre make you as much pleasure as I provide reading entries that you publish on your blog.
Regards,
qcBędzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...