czwartek, 19 kwietnia 2018

Poradnik: Edycja zdjęć, część 2. PhotoFiltre.
Tutorial: Image editing, part 2. PhotoFiltre

W roku końca świata pozwoliłem sobie pokazać Wam jak zrobić zdjęcia modeli na gradientowym tle, gdy do dyspozycji ma się tylko kartkę białego papieru.

Dziś, po raptem 6 latach, przygotowałem dla Was kolejny, podzielony na 4 części poradnik, w którym pokażę Wam krok po kroku jak przygotowuję zdjęcia do publikacji:
Od razu zaznaczam, że jest to mój sposób i wcale nie twierdzę, że jest to najlepsza z dostępnych możliwości.

Do przygotowania zdjęć używam trzech dostępnych w sieci programów, są to:
Picasa służy mi do kadrowania zdjęcia oraz dostrojenia kontrastukoloru i światła.

W programie PhotoFiltre zmieniam rozmiar fotografii i umieszczam na zdjęciu swoje logo.

Z kolei Autodesk Pixlr wykorzystuję do ozdobienia zdjęcia ozdobną ramką oraz ewentualnej dodatkowej korekcji kolorów kontrastu fotografii.

Jako model posłuży mi zdjęcie modelu Naurr od Rotten Factory.
In the year of the end of the world, I allowed myself to show you how to take pictures of models on a gradient background, when you only have a sheet of white paper.

Today, after just only years, I prepared another guide for you, divided into parts, in which I will show you step by step how I prepare photos for publication on the blog:
Immediately, I want to emphasize that this is my way and I'm not saying that it is the best option available.

For photo editing, I use three free programs available online, in order of use:
I use program Picasa to crop the photo to the desired format and to adjust the contrastcolor and light.

In PhotoFiltre, I change the size of the photo to a specific size and put my logo on the picture.

In turn, I use Autodesk Pixlr to decorate the picture with a frame and possible additional correction of colors and contrast of the photograph.

As a model, I will use a photo of the Naurr model from Rotten Factory.


W pierwszej części poradnika zakończyłem przygotowanie zdjęcia na edycji w programie Picasa.

Następny etap edycji zaczynam od otwarcia pliku ze zdjęciem w PhotoFiltre.

Pierwszy krok do zmiana rozmiaru obrazka. Ja ustawiam szerokość obrazu do 1000 pikseli.

Jest to format, który wyświetla się na większości ekranów i nie rozjeżdża for internetowych, na których także publikuję zdjęcia modeli, a na bloggerze pozwala skorzystać z narzędzi do dopasowania rozmiaru i ustawić szerokość 640 pikseli jaką ma kolumna w której publikuję teksty.

Po wpisaniu wartości pożądanej szerokości, o ile nie odznaczymy opcji zachowaj proporcje sam dostosuje wysokość grafiki.

Na zdjęciach poniżej widać także proces umieszczania na fotografii logo, o którym więcej napisałem w poprzednim poradniku.  
In the first part of the guide, I finished preparing the photo for editing in Picasa.

The next stage of photo editing starts with opening the photo file in PhotoFiltre.

The first step to adjust the size of the picture. I normally change the width of the image to 1000 pixels.

It is a format that easily displays on most screens and does not go out for websites where I also publish model photos, and allows blogger to use the size reduction tool and easily set the width of 640 pixels that has the column in which I publish texts in blog DansE MacabrE.

After entering the value of the desired width, if you do not deselect the option, keep the proportions alone will adjust the height of the graphics.

The pictures below also show the process of placing a logo on the photograph, about which I wrote more in the previous guide.A tak wygląda fotografia po zakończeniu edycji w programie PhotoFiltre.And this is what the photo looks like after editing in PhotoFiltre.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 18 kwietnia 2018

Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Wilczy Jeździec.
Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul. Wolf Riders.

Zakończyłem malowanie modelu Wilczego Jeźdźca do kompanii Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul.

W roli Wilczego Jeźdźca użyłem modelu Goblin Warrior on Dog od Scibor MM. Natomiast tarcza pochodzi z zestawu Shield od Rotten Factory. 
I have finished painting the Wolf Riders model to the company Chaos Dwarves from Zorn Uzkul.

In the role of Wolf Rider, I used the Goblin Warrior on Dog model from Scibor MM. And shield comes from the Shield set from Rotten Factory.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 17 kwietnia 2018

Imperium, część 98 - Prowincje. Wielkie Księstwo Reiklandu & Wolne miasto kupieckie Kemperbad, część 11 - Historia i polityka. Obywatelstwo.

Altdorfczycy są niezwykle dumni. Nawet biedniejsi obywatele cieszą się, że mieszkają właśnie tutaj. Choć mało kto rozumie głębię ustroju klasowego i lennego, nikomu nie przeszkadza to w opowiadaniu o niuansach tego systemu przyjezdnym. Obcy, zwłaszcza ci z prowincji, traktowani są z połączeniem współczucia i pogardy. Jakież to bowiem wydarzenie historyczne miały miejsce w ich rodzinnych okolicach? Jakich chwalebnych czynów byli świadkami ich przodkowie? Jaką historię mogą pochwalić się zabite dechami wioski lub prowincjonalne miasteczka? Altdorfczycy wierzą, że nic nie może równać się ze spuścizną, jaka przypada w udziale każdemu mieszkańcowi ich miasta.

Od czasów Sigmara prawa obywatelskie dyktowały, kto dla kogo pracował oraz kto komu był winien podatki. Choć skomplikowane i niezbyt sprawiedliwe, prawa te rozrosły się do rozmiarów, które gwarantują gildii prawników dostatni i spokojny żywot. Prawa te regulują wszelką miejską działalność (między innymi stwierdzając, komu wolno żenić się w tygodniach parzystych, a nawe to, w które dni tygodnia wypada nosić kapelusz).

Chociaż altdorfskie obywatelstwo zazwyczaj przekazywane jest z rodziców na potomstwo lub nadawane przez gildie, można je również zdobyć jako nagrodę za chwalebne czyny. Mówiąc oględnie, zdobycie go wymaga sporych zasobów finansowych lub wysoko postawionego sponsora. Imię nowego obywatela musi zostać zapisane przez przedstawiciela gildii prawników w wielkiej księdze spisu ludności Altdorfu.

Wyróżnia się pełne, połówkowe, a nawet ćwiartkowe obywatelstwa Altdorfu. Te ostatnie nadawane są tymczasowo wędrownym kramarzom, obcokrajowcom, a w pewnych przypadkach też obcym dyplomatom. Najbardziej cenionym tytułem wśród napływających do miasta pańszczyźnianych chłopów, którzy porzucili swoje gospodarstwa, jest oczywiście miano wolnego człowieka. Czarodzieje po pomyślnym ukończeniu magicznego terminu zyskują status Magistra. Ta dziwna klasa społeczna jest, formalnie rzecz ujmując, grupą wasali danego Kolegium Magii. W obrębie Kolegiów Magistrom przysługuja prawa odpowiadające statusowi szlachty.

Choć teoretycznie prawa dotyczące obywatelstwa powinny regulować wiele aspektów codziennego życia, w praktyce rzadko są egzekwowane, gdyż pochodzą z zamierzchłej i zapomnianej epoki. Obecnie dużo ważniejszym zagadnieniem są podatki. Poborcy podatkowi pobierają opłaty od większości mieszkańców Altdorfu, bez względu na ich status obywatelski. Kto terminowo płaci miastu, może w nim mieszkać, bez względu na swoją pozycję społeczną. Tak naprawdę obywatelstwo brane jest pod uwagę jedynie w niecodziennych przypadkach zakupu większych nieruchomości przez obcokrajowców, transakcji handlowych na olbrzymią skalę lub skomplikowanych spraw sądowych i karnych. Zwykli mieszkańcy Altdorfu wolę podejście na zdrowy rozum i brak obywatelstwa jeszcze nikomu nie przeszkodził w zakupie konia lub sprzedaży beczki kiszonej kapusty. Poza tym w przypadkach spornych strony zazwyczaj płacą gildii prawników za uregulowanie odpowiednich kwestii, bez względu na ich faktyczny stan prawny.


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...